Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 742 от 03.10.2013 г. прие проект на становище на КРС за наличието и размера на несправедливата тежест от предоставяне на универсална услуга от БТК за 2009 и 2010 финансови години и откри процедура на обществена консултация

 

С Решение № 742 от 03.10.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие проект на становище на КРС за наличието и размера на несправедливата тежест от предоставяне на универсална услуга от БТК за 2009 и 2010 финансови години.

 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 28.10.2013 г. на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията.