Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения, приета с Постановление № 374 на Министерския съвет от 29.12.2011 г. Проектът е приет с Решение № 673 от 05 септември 2013 г.  и е разработен във връзка с разпоредбите на глава „осма”  от Закона за електронните съобщения. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 11.10.2013 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg