Търсене в сайта

Комисия за регулиране на съобщенията с Решение № 629 от 30.08.2013 г. прие позиция относно предоставяне на услугата национален роуминг, във връзка с постъпилите в рамките на процедура по обществени консултации становища на заинтересованите страни

 

Комисията за регулиране на съобщенията, със свое Решение № 629 от 30.08.2013 г. прие  позиция относно предоставяне на услугата национален роуминг, във връзка с постъпилите в рамките на процедура по обществени консултации становища на заинтересованите страни.

 

В Позицията на Комисията за регулиране на съобщенията относно предоставяне на услугата национален роуминг са отразени мотивите по поставените в консултативния документ въпроси и обобщените становища на заинтересованите страни, постъпили по време на проведените обществени консултации, открити с Решение на КРС № 450 от 14.06.2013 г.