Търсене в сайта

С Решение № 631 от 30.08.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации на проект за допълнение на Типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро на „Българска телекомуникационна компания” АД

 

С Решение № 631 от  30.08.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията открива процедура за обществени консултации по реда на чл. 37 от Закона за електронните съобщения на проект за допълнение на Типово предложение за сключване на договор за отдаване на абонатни линии под наем на едро на „Българска телекомуникационна компания” АД и позиция на КРС по същия. Действащото типово предложение е публикувано на интернет страницата на БТК на адрес:  http://www.vivacom.bg/bg/residential/general_conditions 

 


Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 03.10.2013 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

 и e-mail адрес: info@crc.bg