Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 489 от 09.07.2013 г., обяви намерение да проведе търг за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 489 от 09.07.2013 г., обяви намерение да проведе търг за издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz, както следва:

 

    1. В радиочестотните ленти 2500-2570 MHz/2620-2690 MHz, с метод на достъп FDD и с дуплексно отстояние 120 MHz -  5 броя разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz с предоставяне на честотен ресурс на принципа на обединяване със стъпка 2 х 5 MHz;

    2.  В радиочестотната лента 2570-2620 MHz, с метод на достъп ТDD - 3 броя разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – радиочестотен спектър в радиочестотна лента 2500-2690 MHz с предоставяне на честотен ресурс на принципа на обединяване със стъпка 5 MHz.

 

Съобщение по чл. 90, ал. 2 от Закона за електронните съобщения

 

Заинтересованите лица могат да подадат намеренията си в срок до 29.07.2013 г. на адрес: гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6