Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 467 от 27.06.2013 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 1800 MHz, 2 GHz и радиочестотна лента 3400-3600 MHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 467 от 27.06.2013 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за ползване на свободния ресурс в радиочестотни обхвати 1800 MHz, 2 GHz и радиочестотна лента 3400-3600 MHz.

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 02.08. 2013 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6

и на адрес: info@crc.bg