Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 450 от 14.06.2013 г. прие проект на консултативен документ относно „Предоставяне на услугата национален роуминг” и откри процедура на обществена консултация

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 450 от 14.06.2013 г. прие проект на консултативен документ относно „Предоставяне на услугата национален роуминг” и откри процедура на обществена консултация.

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 22.07.2013 г.

на адрес: гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията