Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: : „Доставка на географски цифрови данни за градовете Стара Загора, Ямбол, Велико Търново, Сливен, Пазарджик и Перник”