Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на внесените документи, свързани с изчислението на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за 2012 г.”

 

Уважаеми дами и господа,

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Одит на внесените документи, свързани с изчислението на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга за 2012 г”.

 

Документация за участие може да бъде закупена до 17.30 часа на 07.05.2013 г.

 

Оферти ще се приемат всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.

Крайният срок за подаване на оферти е до 17.30 часа на 17.05.2013 г.

 

За допълнителна информация се обръщайте към:

 

Боряна Стоева – Комисия за регулиране на съобщенията, бул. “Шипченски проход” № 69, тел.: 949 2128 и

Мария БончеваКомисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 949 2239.