Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно размера на банкови гаранции или други подобни обезпечения, изисквани по договорите за взаимно свързване от предприятията, регулирани с Решения № 1361 и 1362 от 31 май 2012 г.

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Позиция на Комисията за регулиране на съобщенията относно размера на банкови гаранции или други подобни обезпечения, изисквани по договорите за взаимно свързване от предприятията, регулирани с Решения № 1361 и 1362 от 31 май 2012 г.

 

Позицията е приета с Решение № 256 от 03 април 2013 г. на КРС.