Документация за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД за 2011 финансова година”

Уважаеми дами и господа, 

 

     Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД за 2011 финансова година”. Документация  за участие може да бъде закупена до 17.30 часа на 07.05.2013 г.Оферти ще се приемат всеки работен ден от  09.00 ч. до 17.30 ч. в деловодството на Комисия за регулиране на съобщенията, гр. София 1000, ул. Гурко № 6.Крайният срок за подаване на оферти е 17.05.2013 г.  

 

За допълнителна информация се обръщайте към: 

Детелина Кръстева– Комисия за регулиране на съобщенията, бул. “Шипченски проход” № 69, тел.: 949 2466 Мария Бончева - Комисия за регулиране на съобщенията, ул. „Гурко” № 6, тел. 949 2239.