Търсене в сайта

Със свое Решение № 197 от 14.03.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на “Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение и допълнение на “Tехнически изисквания за работа на наземни мрежи, позволяващи предоставяне на електронни съобщителни услуги.

 

Проектът е приет с Решение № 197 на КРС от 14.03.2013 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта 

.


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 19.04.2013 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg