Търсене в сайта

Със свое Решение № 196 от 14.03.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на решение за изменение на “Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на решение за изменение на “Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях.

 

Проектът е приет с Решение № 196 на КРС от 14.03.2013 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, т. 8 и чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта 

.

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 19.04.2013 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg