Търсене в сайта

С решение № 148 от 21.02.2013 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие проект на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 148 от 21.02.2013 г., прие Проект на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга.

 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 27.03.2013 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.