Търсене в сайта

Със свое Решение № 102 от 31.01.2013 г., Комисията за регулиране на съобщенията прие резултати от обществени консултации на проект на Типово разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера

 

Комисията за регулиране на съобщенията,  със свое Решение № 102 от 31.01.2013 г., прие Типово разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на Типово разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера

 

 

Становища, постъпили по време на проведените обществени консултации:

 

 

- „Мобилтел” ЕАД;