Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Абонамент за ползване и актуализиране на правно-информационна система за нуждите на КРС"