Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 2032 от 11.10.2012 г. прие резултати от обществени консултации по консултативни документи: „Разработване на модел „отдолу нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни разходи (LRIC) за фиксирани мрежи в България”, Разработване на модел „отдолу нагоре” за определяне на дългосрочните допълнителни разходи (LRIC) за мобилни мрежи в България” и „Определяне на среднопретеглената цена на капитала (WACC) за фиксирани и мобилни мрежи в България”