Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията