Публична покана за участие в процедура за сключване на договор с предмет: „Профилактика на климатици, монтирани в сградите на Комисията за регулиране на съобщенията”