Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията cъс свое решение № 1154 от 15.12.2011 г. откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях.Проектът е приет с Решение № 1154 на КРС от 15.12.2011.2011 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения. 

 

Мотиви за изготвяне на проекта 

 


 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 20.01.2012 г. на адрес:

гр. София, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg