Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията набира оферти за извършване на „Строителен надзор за изграждане и въвеждане в експлоатация на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Тодорово, обл. Плевен”