Търсене в сайта

С Решение № 1114 от 07.12.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за второ обществено обсъждане на Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране и откри процедура за второ обществено обсъждане на проекта

 

С Решение № 1114 от 07.12.2011 г.  Комисията за регулиране на съобщенията откри процедура за второ обществено обсъждане на Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране 

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1114 от 07.12.2011 г.   откри процедура за второ обществено обсъждане на Проект на решение за определяне на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и на пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи като съответни пазари, подлежащи на ex ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и налагане на специфични задължения на тези предприятия. В проекта на анализ са отразени становищата на заинтересованите страни и Комисията за защита на конкуренцията, постъпили в резултат на общественото обсъждане, открито с Решение № 859 от 01.09.2011 г. на КРС. 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.01.2012г. на адрес:  гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и  e-mail адрес: info@crc.bg.