Търсене в сайта

Изготвяне на технически паспорт на административна сграда, находяща се в гр. София, бул. “Шипченски проход” № 69

 

Във връзка с провеждане на съвместна процедура за съставяне на технически паспорт за сградата находяща се на бул. „Шипченски проход” № 69, Ви уведомяваме, че  допълнителна информация и техническите изисквания към участниците са публикувани  на интернет страницата на Държавно предприятие „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА