Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията /КРС/ набира оферти за сключване на договор с предмет: „Проектиране, изграждане и монтаж на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Тодорово, обл. Плевен ”