Търсене в сайта

С решение № 1028 от 03.11.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на изменение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решение № 1028 от 03.11.2011 г., прие Проект на изменение на Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни съобщения.

 

 

 


 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 09.12.2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на адрес в Интернет:

 info@crc.bg 

 

Мотиви за изготвяне на проекта