Търсене в сайта

Покана за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проверка на системата за определяне на разходите на „Българска телекомуникационна компания” АД (БТК) и оценка на нетните разходи от предоставяне на универсалната услуга през 2009 и 2010 финансови години”