Извършване на хигиенно и санитарно обслужване в сградите на Комисия за регулиране на съобщенията