Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител с цел сключване на договор с предмет "Изграждане на отводнителен улей с решетка и водоплътна връзка към канализационна шахта, доставка и монтаж на брави и изработка, доставка и монтаж на решетки в имоти на КРС"