Търсене в сайта

С решение № 859 от 01.09.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на решение за определяне на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи

 

 Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 859  от  01.09.2011 г., прие Проект на решение за определяне на пазара на генериране на повиквания от определено местоположение на обществени телефонни мрежи и пазара на терминиране на повиквания в определено местоположение на индивидуални обществени телефонни мрежи, като съответни пазари, подлежащи на ex-ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответните пазари, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответните пазари и налагане на специфични задължения на тези предприятия (2-ри кръг).

  

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.10.2011 г. на адрес:

  гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

 и e-mail адрес: info@crc.bg.