Търсене в сайта

С решение № 858 от 01.09.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията прие Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на едро за терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи

 

 Комисията за регулиране на съобщенията, с Решение № 858  от  01.09.2011 г., прие Проект на решение за определяне на пазара на терминиране на гласови повиквания в индивидуални мобилни мрежи като съответен пазар, подлежащ на ex-ante регулиране, анализ и оценка относно наличието на ефективна конкуренция на съответния пазар, определяне на предприятия със значително въздействие върху съответния пазар и налагане на специфични задължения на тези предприятия (2-ри кръг). 

 


 

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.10.2011 г.

на адрес:  гр. София, ул. "Гурко" № 6,

Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.