Искане за предоставяне на оферта за хигиенизиране на 25 - 30 автомобила