Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 841 от 23.08.2011 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за развитие на LTE (Long Term Evolution) в Република България

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 841 от 23.08.2011 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации относно перспективите за развитие на LTE (Long Term Evolution) в Република България. 

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС в срок до 26.09.2011 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6

и на адрес: info@crc.bg