Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 811 от 18.08. 2011 г., прие Проект на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения”

 

 Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 811 от 18.08. 2011 г., прие Проект  на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2012 г. по Закона за електронните съобщения”.

 

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 26.09 2011 г.,

на адрес: гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и на адрес в Интернет: info@crc.bg

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта.