Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: „Демонтаж на стар климатик, доставка, монтаж и гаранционно обслужване на нов климатик” в сграда на комисията за регулиране на съобщенията, находяща се на ул. „Гурко” № 6, гр. София.