Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 613 от 29.06.2011 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на честотния ресурс в радиочестотната лента 2 500 – 2 690 МHz

 

Комисията за регулиране на съобщенията с Решение № 613 от 29.06.2011 г. открива процедура за провеждане на обществени консултации във връзка с перспективите за ползване на честотния ресурс в радиочестотната лента 2 500 – 2 690 МHz.   

 

 


 

Заинтересованите лица могат да изпращат писмените си становища по поставените на обществени консултации въпроси,

както и по позицията на КРС

в срок до 12.08.2011 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. “Гурко” № 6 и на адрес: info@crc.bg