Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях

 

 Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Технически изисквания за работа на мобилни наземни мрежи и съоръженията, свързани с тях. 

 Проектът е приет с Решение № 594 от 16.06.2011 г. и е разработен във връзка с разпоредбата на чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения.  

 

 Мотиви за изготвяне на проекта


 

  Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 26.07.2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg.