Търсене в сайта

Нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите и нормативи за качеството на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване

               Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с решения №№ 456 и 457 от 05.05.2011 г. прие Проекти на нормативи за определяне гъстотата на точките за достъп до пощенската мрежа на пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, така че да съответстват по брой и гъстота на нуждите на потребителите и нормативи за качество на универсалната пощенска услуга и ефикасността на обслужване.

Проектите са разработени във връзка с влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги (ЗИД на ЗПУ) (обн. ДВ, бр. 102 от 30 декември 2010 г.)

 

Мотиви за изготвяне на проекта.

 


 

  КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 15.06.2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg.