Търсене в сайта

КРС набира оферти за извършване на "Строителен надзор за изграждане и въвеждане в експлоатация на необслужваема стационарна станция за мониторинг на радиочестотния спектър в с. Радинград, община Разград"