Търсене в сайта

Покана за избор на изпълнител за сключване на договор с предмет: "Абонаментно, сервизно обслужване на два броя пътнически асансьорни уредби", публична държавна собственост, монтирани в сграда на Комисия за регулиране на съобщенията, находяща се на бул. "Шипченски проход" № 69