Търсене в сайта

Таблица с резултатите от постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища в обществените консултации на проект на решение на КРС за задължителни указания за изменение на проект на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на "Българска телекомуникационна компания" АД

 

Таблица с резултатите от постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) становища в обществените консултации на проект на решение на КРС за задължителни указания за изменение на проект на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на "Българска телекомуникационна компания" АД

 

Резултати от проведени обществени консултации, открити с решение № 1600 от 09.12.2010 г. на КРС

 

Таблица с постъпилите в КРС становища по проект на решение на КРС за задължителни указания за изменение на проект на Типово предложение за сключване на договор за взаимно свързване на "Българска телекомуникационна компания" АД (процедура, открита с решение № 1600 от 09.12.2010 г. на КРС)