Търсене в сайта

Комисия за регулиране на съобщенията откри процедура на обществени консултации по реда на чл. 37 във връзка с чл. 193 от Закона за електронните съобщения за избор на предприятие/предприятия за възлагане на задължението за предоставяне на универсалната услуга или на част от нея

 

Комисия за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 340/31.03.2011 г. прие Консултативен документ за избор на предприятие/предприятия за възлагане задължението за предоставяне на универсалната услуга или на част от нея. В консултативния документ КРС поставя на обсъждане предварителното си становище по въпросите, постъпили от предприятия заявили намерение за предоставяне на универсалната услуга или на част от нея. 

 

 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 09.05.2011 г. на адрес:

 гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

 e-mail адрес: info@crc.bg