Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) събира оферти за сключване на договор с предмет "Предоставяне на интернет услуги за нуждите на КРС"