Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 377 от 14.04.2011 г., прие Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения”

 

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 377 от 14.04.2011 г., прие Проект за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията за 2011 г. по Закона за електронните съобщения”.

 


 

  КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 20.05.2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

на адрес в Интернет: info@crc.bg. 

 

 

 

Мотиви за изготвяне на проекта