Търсене в сайта

Целеви стойности на параметрите за качество на обслужване при предоставяне на универсалната услуга

 

 Целеви стойности на параметрите за качество на обслужване при предоставяне на универсалната услуга:

 

 1. Целеви стойности на параметрите за качество на обслужване при предоставяне на универсалната услуга, определени с Решение на КРС № 345/31.03.2011 г.