Търсене в сайта

Резултати от постъпилите в Комисията за регулиране на съобщенията становища от общественото обсъждане по целевите стойности на параметрите за качество на обслужване при предоставяне на универсалната услуга

 

   1. Резултати от проведеното обществено обсъждане, открито с решение на КРС № 340 от 11.03.2010 г.           

 

      1.1. Становища от:       

 

      „Българска телекомуникационна компания” АД с вх. № 04-04-194/31.03.2010 г.;   

         

       ­– „Мобилтел” ЕАД с вх. № 12-01-2269/06.04.2010 г.;  

         

      „Космо България Мобайл” ЕАД с вх. № 12-01-2342/06.04.2010 г.;      

      

   1.2. Таблица с постъпилите в КРС по целевите стойности  на параметрите за качество на обслужване  при предоставяне на универсалната услуга.