Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис

 

Със свое Решение № 293 от 21.03.2011 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис.   

 


 

 Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 07.04.2011 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и e-mail адрес: info@crc.bg