Търсене в сайта

Проект на Наредба за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги

 

 Със свое Решение № 145 от 03.02.2011 г.  Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура по обществено обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги. 

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.02.2011 г. на адрес:

гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg