Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията с решение № 144 от 03.02.2011 г. прие Проект на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга

 

С решение № 144 от 03.02.2011 г. Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) прие Проект на Методика за изчисляване на нетните разходи от извършване на универсалната пощенска услуга.  

 

Мотиви за изготвяне на проекта

 

  

 

КРС очаква становищата на заинтересованите лица в срок до 07.03. 2011 г., на адрес:

гр. София 1000, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията

и на адрес в Интернет:info@crc.bg