Търсене в сайта

Валидиране на електронни подписи и печати и на удостоверения за електронни подписи и печати

Валидиране на удостоверения за електронни подписи и печати издадени от доставчик на удостоверителни услуги включен в общия доверителен списък на всички държави-членки на Европейския съюз, както и валидиране на електронни подписи и печати може да бъде направено на портала на Европейската комисия - https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/certificate-validation и https://ec.europa.eu/digital-building-blocks/DSS/webapp-demo/validation.

За валидиране на електронни подписи и печати може да се използва и услугата по квалифицирано валидиране на квалифицирани електронни подписи/печати, предоставяна на интернет страниците на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги от държавите - членки на Европейския съюз, които предоставят такава услуга. В България услугата се предоставя от „Евротръст Технолъджис“ АД, „Борика“ АД и „Инфонотари“ ЕАД.