Търсене в сайта

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1440 от 10.12.2009 г. прие преработен Проект на решение за определяне, анализ и оценка на пазара на транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи

 

 

      „Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) с Решение № 1440 от 10.12.2009 г. прие Проект на решение, с което определя пазара на национални транзитни услуги в обществени фиксирани телефонни мрежи като пазар, неподлежащ на ex-ante регулиране.

 


 

Заинтересованите лица могат да представят становища по проекта в срок до 21.01.2010 г.

на адрес: гр. София, ул. "Гурко" № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и

e-mail адрес: info@crc.bg